B i o g r a p h y

 

Ana Maria Galea was born in Galati . She graduated from the University of Theatre in Tg. Mures, Drama major. She made her debut in jazz, in 2007. From her debut Ana Maria Galea was invited to perform at festivals and events of notoriety , such as" Night of Museums", " Leonard Festival ", " Summer Jazz and Poetry at Mogoşoaia Palace ", " Acoustic Live " organized by the Czech Centre , Book Fair " Libri Vox " – Deva, as well as jazz clubs and theaters across the country . The artist was invited to sing with Matt Maneri and Lucian Ban within the project "Musical Days of Targu Mures" organized by The State Philharmonic Tg. Mures. Ana Maria Galea distinguishes herself through her creativity and a unique capacity of synthesis, combining in a unique way dramatic art and her passion for music. Her tutors and mentors in the music field are: Anca Parghel, Pedro Negrescu and Mircea Tiberian. Besides concerts, Ana Maria leads a continuous campaign to promote jazz music through volunteering projects, radio shows, organization and promotion of concerts. The artist is also the initiator of the "Evenings of Jazz and Classical Music project at Radio Station Romania Tg. Mures” and “The International Student Jazz Festival" .In the last mentioned she participated as the first edition project manager.

 

 

Ana Maria Galea este născută la Galaţi. A absolvit Universitatea de Artă Teatrală din Tg. Mureş la Secţia de actorie. A debutat în jazz în anul 2007. fiind apoi invitată să cânte la festivaluri şi alte evenimente de notorietate, între care amintim „Noaptea Muzeelor”, Festivalul „Leonard”, „Vară de Jazz şi Poezie la Palatul Mogoşoaia”, „Live Acoustic” organizat de Centrul Ceh, Târgul de Carte „Vox Libri” – Deva dar şi în cluburi de jazz sau teatre din întreaga ţară. Artista a avut prilejul să evolueze alături de Mat Maneri şi Lucian Ban în cadrul proiectului „Zilele Muzicale Târgumureşene” organizat de Filarmonica de Stat din Tg. Mureş. Ana Maria Galea se remarcă prin creativitate şi printr-o rară capacitate de sinteză combinând într-un mod inedit arta dramatică şi pasiunea pentru muzică. Îndrumătorii şi mentorii ei în domeniul muzical sunt Anca Parghel, Pedro Negrescu şi Mircea Tiberian. Pe lângă concerte, Ana Maria susţine în permanenţă o campanie de promovare a muzicii de jazz prin acţiuni de voluntariat, emisiunui radio, organizarea şi promovarea de concerte. Artista este şi iniţiatoarea proiectului „Seri de Jazz şi Muzică Clasică la Radio România Tg. Mureş” şi a „Festivalului Internaţional Studenţesc de Jazz” pentru care a fost şi project manager la prima ediţie.